گرجستان

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1398/10/01
  • هوایی
  • قشم ایر
  • مقصد: تفلیس
  • اعتبار تا: 1398/12/29
  • مدت اقامت: 3 شب
گرجستان - تفلیس - 3 شب - هواپیمایی قشم
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر فرودگاهی
3 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار همراه با امضاء دارنده پاسپورت

تورهای مرتبط