تور چین (پکن ، شانگهای)

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1397/10/04
  • هوایی
  • ماهان
  • مقصد: پکن
  • اعتبار تا: 1397/10/30
  • مدت اقامت: 0 شب
تور چین (پکن، شانگهای) ، شروع قیمت تور از 11/800/000 تومان ، ویژه دی ماه 97
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پکن 0 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
ردیف مدرک تعداد