تور هند پاییز و زمستان 97

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1397/10/02
  • هوایی
  • ماهان
  • مقصد: آگرا
  • اعتبار تا: 1397/12/25
  • مدت اقامت: 6 شب
شروع نرخ تور از 5/695/000 تومان ، دهلی ، آگرا ، جیپور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آگرا 6 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
ردیف مدرک تعداد