تور فرانسه

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1397/10/02
  • هوایی
  • ماهان
  • مقصد: فرانسه
  • اعتبار تا: 1397/11/10
  • مدت اقامت: 7 شب
شروع قیمت تور از 1530 یورو ، 7 شب پاریس ، هتل 4 ستاره
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاریس 7 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
ردیف مدرک تعداد