تور ترکیبی بالی سنگاپور

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1398/10/01
  • هوایی
  • ماهان
  • مقصد: بالی
  • اعتبار تا: 1398/11/30
  • مدت اقامت: 7 شب

 تور بالی  سنگاپور ، 5 شب بالی + 3 شب سنگاپور ، با هواپیمایی ماهان، خدمات: ترانسفر فرودگاهی ، لیدر فارسی زبان

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 سنگاپور 3 شب
2 بالی 4 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 تور لیدر فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار همراه با امضاء دارنده پاسپورت