سوفیتل

رستوران تلویزیون کابلی/ماهواره‌ای نگهداری بچه پارکینگ خشکشویی سشوار سرویس فرنگی
توضیحات:

هتل ۵ستاره سوفیتل بالی در قلب نوسادوا/ بنوا واقع شده و مکانی ایده آل برای کشف جزیره ی بالی توسط مسافرین تور بالی محسوب می گردد.

وبسایت: www.sofitel.com/