فرم مشخصات مسافر کانادا

مسافرین محترمی که قصد اخذ ویزای کانادا توسط کاریناپرواز را دارند فرم زیر را به دقت پر کنند.

لطفا تمام سوالات را به طور کامل و دقیق پر کنید چنانچه در فرم هر گونه خطا یا اطلاعات نادرست وارد شود مسئولیت جواب ویزا بر عهده شخص متقاضی می باشد.

بلهخیر