اخبار

شرایط جدید صدور ویزا شینگن
هزینه دریافت روادید شینگن افزایش می یابد . طبق قانون جدید شورای اتحادیه اروپا هزینه دریافت ویزا شینگن افزایش 33.3 درصدی خواهد یافت. این افزایش قیمت ویزا از ژانویه سال دوهزار و بیست میلادی و مطابق با دی ماه سال 1398 اجرا خواهد شد.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load