تور استانبول

هوایی
آتا
مدت اقامت:3 شب
تاریخ شروع:1396/11/02
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار همراه با امضاء دارنده پاسپورت
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
کارشناسان کارینــا پرواز